خبرها


رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان: الزام اعضاء به دارابودن پروانه اشتغال جهت ارجاع کار در سامانه سانکا

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: از ابتدای اسفندماه سالجاری اعضای حقیقی و حقوقی ملزم به دارابودن پروانه اشتغال جهت ارجاع کار در سامانه سانکا می باشند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان،حمیدرضا نصیری اظهار کرد: پیرو اجرای تبصره 3 ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و بخشنامه شماره 98/4844 مورخ 9/10/98 سازمان مرکزی مبنی بر الزام دارابودن پروانه اشتغال اعضای حقیقی و حقوقی جهت ارجاع کار در سامانه سانکا، از ابتدای اسفندماه سالجاری این بخشنامه اجرایی می شود.

وی افزود: اعضایی که پروانه اشتغال آنان فاقد اعتبار بوده و یا در سامانه سانکا ثبت نشده، می بایست نسبت به اخذ و یا تمدید پروانه حداکثر تا پایان بهمن ماه اقدام نمایند.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان ابراز داشت:این اعضا می توانند با مراجعه به سامانه سانکا ، از تسهیلاتی که دراین خصوص فراهم شده است، بهره مند شوند.

نصیری در پایان خاطرنشان ساخت: مطابق ماده 3 آیین نامه اجرایی دستگاه های دولتی موظفند طرح ها، پروژه ها و انجام فعالیت های مشاوره و پیمانکاری موضوع این آیین نامه را صرفا به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آنان ارجاع نمایند.