خبرها


پیرو اعلام سازمان حفظ نباتات کشور؛ توزیع کارت زرد جلب کننده آفات با نام تجاری fikachemical غیر مجاز است

توزیع و فروش کارت زرد جلب کننده آفات با نام تجاری fikachemical تولید شرکت صنایع شیمیایی فیکا شیمی( مشهد) برای کنترل آفات غیرقانونی می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، پیرو اعلام سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص توزیع غیر مجاز کارت زرد جلب کننده آفات با نام تجاری fikachemical تولید شرکت صنایع شیمیایی فیکا شیمی( مشهد) ، به آگاهی می رساند شرکت مذکور فاقد پروانه تولید و مجوزهای لازم می باشد و توزیع و فروش آن برای کنترل آفات غیرقانونی است.

بدیهی است عرضه کارت فوق ، خارج از ضوابط قانونی انجام شده و هرگونه خسارت ناشی از کاربرد آن ، متوجه تولیدکننده، توزیع کنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان است.

لازم به ذکر است؛ مسوولیت خسارت های جنبی احتمالی قابل پیگرد قانونی خواهد بود.