خبرها


در بازدید رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از قرنطینه گیاهی بندرشهید رجایی و باهنر عنوان شد ضوابط قرنطینه ای برای جلوگیری از ورود عوامل خسارتزای گیاهی به درون کشور است

محمدرضادرگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، مهندس مروتی معاون توسعه منابع انسانی سازمان حفظ نباتات کشور، قائمیان معاون قرنطینه گیاهی کشور، ترابی معاون بهبود تولیدات گیاهی و منصوری مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از روند اعمال ضوابط قرنطینه گیاهی در بنادر شهید رجایی و شهید باهنر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در حاشیه این بازدید گفت: مراکز قرنطینه گیاهی مستقر در بنادر استان هرمزگان مسئولیت حراست و نظارت بر مبادلات کالای کشاورزی از مبادی ورودی کشور را برعهده دارد و طبق قوانین حفظ نباتات کشور، اجرای ضوابط قرنطینه ای را به منظور جلوگیری از ورود عوامل خسارتزای گیاهی به درون کشور و همچنین صدور گواهی بهداشت نباتی برای محصولات صادراتی را بر عهده دارد

وی بیان کرد: بازدید از این مراکز توسط مدیران ارشد حفظ نباتات کشور و استان بصورت مستمر صورت گرفته و کلیه مسائل و مشکلات قرنطینه گیاهی مرتبط با تبادلات کالای کشاورزی بررسی و پیگیری می شود.

اشرف منصوری در رابطه با اهمیت قرنطینه گیاهی تصریح کرد: دولت‌هایی که محصول را به سایر کشورها صادر می‌کنند باید مقررات و قوانین قرنطینه‌ای کشور وارد کننده را در مورد خطر ورود آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای در صادرات محصول خود مد نظر داشته باشند.

وی افزود: کشور صادرکننده محصول، مسئول نظارت بر حسن انجام مقررات قرنطینه‌ای بوده و گواهی بهداشت طبق تعریف عهدنامه‌های بین‌المللی حفظ نباتات گواهی می‌دهد که گیاه یا تولیدات کشاورزی و یا سایر محصولات وابسته به کشاورزی مشمول مقررات شرح داده شده در آن گواهی بهداشت است و این گواهی روش‌های رسمی مناسب مورد بازرسی و آزمایش در خصوص محصول انجام شده است که عاری از آفات قرنطینه‌ای مشخص شده توسط کشور وارد کننده بوده و از نظر عاری بودن از آفات غیر قرنطینه‌ای مشمول مقررات نیز مطابق مقررات بهداشت گیاهی کشور وارد کننده است.