خبرها


رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در بازدید از پروژه توسعه سامانه های نوین آبیاری روستای فورخورج: سامانه های نوین آبیاری، بهره وری منابع آبی را افزایش می دهد

رییس سازمان جهادکشاورزی در بازدید از پروژه احیاء و توسعه سامانه های نوین آبیاری روستای فورخورج گفت: سامانه های نوین آبیاری در افزایش بهره وری منابع آبی اثرگذاری فوق العاده ای دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، علی باقرزاده همائی در حاشیه بازدید از پروژه احیاء و توسعه سامانه های نوین آبیاری روستای فورخورج سیاهو اظهار کرد: این طرح با هدف اصلاح نوسازی باغات مرکبات در سطح 152 هکتارو همچنین اصلاح الگوی مصرف از طریق اصلاح الگوی کشت و افزایش راندمان توزیع آبیاری وتوسعه سطح زیر کشت در حال اجرا می باشد.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 90 درصدی این پروژه افزود: عملیات اجرایی پروژه احیاء و توسعه سامانه های نوین آبیاری روستای فورخورج سیاهو از توابع بندرعباس از خردادماه سال گذشته آغاز شده که تا پایان آذرماه سال جاری جهت بهره برداری به کشاورزان واگذار خواهد شد.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در خصوص عملیات اجرایی پروژه مذکور بیان داشت: امحاء و حذف درختان فرسوده و غیر مثمر، تسطیح نسبی و یکپارچه سازی اراضی در سطح 152 هکتار، احداث جاده های دسترسی بین مزارع بالغ بر 15 کیلومتر، احداث 3 باب استخر ذخیره آب و ایستگاه پمپاژ، اجرای عملیات سامانه های نوین آبیاری تحت فشار در سطح 152 هکتار اراضی و کاشت نهال مرکبات از واریته های مرغوب در اراضی مذکور از عملیات اجرایی پروژه احیا و توسعه سامانه های نوین آبیاری روستای فورخورج می باشد.

باقرزاده در پایان با بیان اینکه هرمزگان یک استان پیشرو در زمینه تجهیز اراضی به سامانه های نوین آبیاری است، خاطرنشان ساخت : تجمیع اراضی بخصوص در باغات و تجهیز آن به سامانه نوین آبیاری در افزایش بهره وری منابع آبی اثرگذاری فوق العاده ای خواهد داشت.