خبرها


مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی؛ اهداف طرح نظام نوین ترویج کشاورزی، تقویت بخش تولیدی از طریق فعالیت های مشارکتی است

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: ساماندهی و تجهیز مرکز جهاد کشاورزی، اجرای طرح پهنه بندی و استقرار مدیریت دانش از اهداف سه گانه طرح نظام نوین ترویج است که هدف کلی آن تقویت بخش تولیدی از طریق فعالیت های مشارکتی می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان؛ لاله بشیرزاده بیان کرد: ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقه‌مندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است.

درواقع ترویج  نوعی مداخله‌گری ارتباطی حرفه‌ای است که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می‌شود.

این مقام مسئول بیان کرد: مشارکت دادن مردم و جوامع روستایی در امور تولیدی و اقتصادی به منظور توانمندسازی اقشار مختلف آن جامعه یکی از چالش های پیش روی حوزه کشاورزی است و کار حوزه ترویج درواقع به نتیجه رساندن این سیاست است برای توسعه پایدار در مناطق مختلف روستایی.

بشیرزاده تصریح کرد: هدف ترویج کشاورزی رسیدن کشاورزی به سطح مطلوب و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان به ویژه کشاورزان تهیدست است تا از طریق آشنائی با پژوهش و فناوری به صورت کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم نمایند.

مدیر هماهنگی ترویج افزود: ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است که بیشتر در قالب نظام‌های دولتی و اخیراً در برخی کشورها به صورت فعالیت‌های ترویج خصوصی کشاورزان را تحت آموزش به روش‌های مختلف قرار می‌دهند.

بشیرزاده گفت: از اهداف نظام ترویج که در سازمان جهادکشاورزی نیز درحال اجرا می باشد می توان به ایجاد فضای مناسب کاری برای کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی دهستان از طریق ساماندهی و تجهیز مراکز، امکان دسترسی کلیه کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی دهستان به دانش فنی و تخصصی و یافته های تحقیقاتی با استقرار نظام مدیریت دانش، افزایش قدرت پاسخگویی وزارت جهاد کشاورزی، افزایش اثر بخشی فعالیت های بخش کشاورزی در عرصه های تولیدی از طریق انجام فعالیت های مشارکتی با همکاری تحقیقات ،آموزش ،اجرا،ترویج، استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی در خدمات رسانی به کشاورزان با اولویت شرکت های خدمات فنی  مشاوره ای مستقر در پهنه های تولیدی، دسترسی مدیران و برنامه ریزان به اطلاعات دقیق  و کمی  پهنه های تولیدی از طریق سامانه ذیربط اشاره کرد.