خبرها


رئیس جهاد کشاورزی استان هرمزگان:پدافند غیر عامل در جهاد کشاورزی در حفظ و تثبیت وضعیت تولید بسیار با اهمیت است

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ باقرزاده همایی با اشاره به گستردگی جهاد کشاورزی و مسئولیت آن در تولیدات موادغذایی که دام، محصولات زراعی و باغی، مراتع، تولید گوشت و... را شامل می شود، افزود: پدافند غیر عامل در جهاد کشاورزی در حفظ و تثبیت وضعیت تولید بسیار با اهمیت است.

وی اضافه کرد: استفاده از علوم کاربردی و پژوهش های تحقیقاتی بر پایه دانش بنیان و استفاده از آنها در زمینه های پدافند غیر عامل در این بخش می تواند یکی از عوامل مهم در بازدارندگی باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با بیان اینکه پدافند غیر عامل آسیب پذیری کشاورزی را کاهش و پایداری آن را ارتقاء می دهد، ادامه داد: هم اکنون در این استان در زمینه پدافند غیر عامل ضمن شناسایی راههای مقابله با تهدیدات و عوامل عمدی خطرناک در تصمیمات و طرحهای کاربردی و تحقیقاتی با ایجاد نگرش نو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی زمینه افزایش اجرایی شدن این ایده ها فراهم شده است.

باقرزاده همایی با بیان اینکه بخش کشاورزی وظیفه اصلی امنیت غذایی مردم را چه در تولید و چه در سلامت غذایی برعهده دارد، تاکید کرد که به لحاظ آسیب پذیری این بخش همواره با تهدیدات همراه بوده است.

وی تصریح کرد: در کنار تهدیدات موجود در دل طبیعت در محیط تولید و شرایط آبی و خاکی و اقلیمی حاکم بر فضای تولیدات کشاورزی هم اکنون مهمترین عامل تهدید در بخش کشاورزی وجود دشمنان با تفکرات جنگ نرم است که همواره سعی و تلاش بی وقفه در به مخاطره انداختن امنیت غذایی را دارند.

این مقام مسئول با اشاره به سیاست های کلی نظام پدافند غیر عامل ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری یادآور شد: به پدافند غیر عامل به عنوان مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران می شود، تاکید شده است.

وی عنوان کرد: در این راستا پدافند غیر عامل جهاد کشاورزی استان با هدف مقابله با تهدیدات مستقیم و غیر مستقیم جلسات خود را بطور منظم برگزار و به لحاظ حساسیت تولیدات کشاورزی و موقعیت جغرافیایی و هم مرز بودن با کشور حاشیه خلیج فارس ظرفیت های متنوع از روش های تخصصی در مقابل بیو تروریسم و آگرو تروریسم پدافند های مرتبطی را بکار گرفته ایم.

باقرزاده با اشاره به گستردگی جهاد کشاورزی و مسئولیت آن در تولیدات موادغذایی که دام، محصولات زراعی و باغی، مراتع، تولید گوشت و... را شامل می شود، افزود: پدافند غیر عامل در جهاد کشاورزی در حفظ و تثبیت وضعیت تولید بسیار با اهمیت است.

به گفته وی گستردگی جهاد کشاورزی و از طرف دیگر اهمیت بسیار بالای مخاطبان بیش از پیش حساسیت پدافند غیر عامل را نشان می دهد و لازم است قبل وقوع هر اتفاقی با آنها مقابله شود.

علی باقرزاده همایی در رابطه با پدافند غیرعامل در حوزه تحدیدات زیستی گفت: نمونه بارز عملکرد ما در سازمان جهاد کشاورزی مبارزه با ملخ صحرایی، سوسک سرخرطومی بود.

وی بیان کرد: در حوزه قرنطینه ای نیز ما با عمل به استاندارد های ملی و بین المللی نظیر IPPC، استانداردهای ISPM  و سایر دستورالعمل ها در خط مقدم مبارزه با بیوترورسم و تهدیدات زیستی هستیم.

باقرزاده افزود: مبدا واردات عمده و صادرات محصولات کشاورزی از طریق بنادر استان هرمزگان است که فعالیت ما را در حوزه پدافند که مستقیما با سلامت مردم در ارتباط است مورد سنجش قرار می دهد.