خبرها


نشست سر ناظرین صید استان هرمزگان با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛در این نشست که صبح دوشنبه 8 مهرماه در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان،در خصوص عملکرد ناظرین و اقدامات اصلاحی در زمینه صید و تخصصی کردن نیروهای ناظر از لحاظ آموزش رشته های مرتبط، با وجود حساسیت کاربا رعایت استاندردها برگزار شد.

در این نشست سرناظرین سید استان،دکتر نصیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان،مهندس کریمی معاون سازمان،خانم مهندس صحرا گرد کارشناس شیلات سازمان حضور داشتند و مقرر گردید دستورالعمل وظایف ناظرین و سرناظرین مشخص و همچنین در صورت بروز هرگونه اختلاف و تخلف سرناظرین و ناظرین به کمیسیون بدوی انتظامی معرفی گردند.

در ادامه مقرر گردید لیست کشتی هایی که حداقل امکانات در اختیار ناظر قرار نداده اند و لیست کشتی هایی که همکاری نداشته اند گزارش شود.