خبرها


رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور:هرمزگان از نظر استفاده از بهداشت نوین پیشتاز است

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: از نظر استفاده از بهداشت نوین در دام، کشور ایران و استان هرمزگان بسیار پیشتاز از سایر کشورها هستند.

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: از نظر استفاده از بهداشت نوین در دام، کشور ایران و استان هرمزگان بسیار پیشتاز از سایر کشورها هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی  هرمزگان؛ محمدرضا صفری در آیین روز ملی دامپزشکی در بندرعباس افزود: استان هرمزگان بیش از پنجاه سال پیش دامپزشکی در دریا داشت که این امر نشان‌دهنده پیشرو بودن این استان است.

صفری عنوان‌کرد: استان هرمزگان جایگاه ویژه‌ای دارد چرا که این استان دروازه واردات و صادرات کشور محسوب می‌شود و باید به آن توجه بیشتری شود.

وی ادامه‌داد: این جایگاه استان هرمزگان باعث شده که دامپزشکی استان نیز نقش پررنگی به خصوص در زمینه تولید و عرضه میگو داشته‌باشد.

صفری خاطرنشان‌کرد: توسعه مزارع میگو بدون صادرات این محصول امکان‌پذیر نیست و در این بین اگر نقش دامپزشکی دیده نشود بسیار خطرناک است زیرا می‌تواند باعث شیوع بیماری در مزارع شود.

وی در پایان اظهارداشت: مراکز خصوصی دامپزشکی باید بیشتر دیده شود و این مراکز توسعه یابد و بخش دولتی فقط نظارت کند و کار را به بخش خصوصی بسپارد.