خبرها


سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی شد

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: این سازمان در زمره دستگاه‌های برتر جشنواره « شهید رجایی» قرار گرفت

علی اصغر خلیلی اظهار داشت: مهندس علی باقر زاده همائی از سوی استاندار هرمزگان به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی در جشنواره « شهید رجایی» تجلیل شد.

وی گفت: در جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان دستگاه های اجرایی در شاخص‌های عمومی، اختصاصی ارزیابی شده و سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان نیز در هر دو شاخص‌های عمومی و اختصاصی و پس از 11 سال به عنوان دستگاه برتر معرفی شد.

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: از سال 1387 تا کنون نیز این سازمان هرساله در یکی از محورهای ارزیابی جشنواره شهید رجایی حائز رتبه می گردیده است ولی رتبه برتر در هردو شاخص پس از 11 سال کسب گردیده است
گفتنی است همه ساله با هدف شناسایی و تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت ایران اسلامی ‌و ارتقا و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف از طریق تقدیر و تشویق آنها برگزار می‌شود و ارتقای کارآمدی، بهره وری، پاسخگویی و شفافیت عملکرد دستگاه های اجرایی، آگاهی مردم از وضعیت عملکرد دستگاه ها و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی و غیره برخی از اهداف برگزاری جشنواره شهید رجایی است.