خبرها


آغاز کشت پنبه در هرمزگان

کشت پنبه در 250 هکتار از اراضی استان هرمزگان آغاز شد.

کشت پنبه در 250 هکتار از اراضی استان هرمزگان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛سید رضا امیری زاده گفت: پیش بینی می گردد سطح زیر کشت پنبه در سال جاری به 250 هکتار رسیده است که نسبت به سال گذشته افزایشی را شاهد نبوده ایم.

وی افزود: عملکرد محصول در واحد هکتار  سه تن بوده است که در سال جاری نیز این عملکرد ثابت خواهد بود البته اگر کشاورزان با استفاده از روش های نوین و جلوگیری از ایجاد تنش های آبی اقدام به کشت کنند احتمال افزایش عملکرد نیز دور از انتظار نمی باشد.

مدیر امور زراعت تصریح کرد: ارقام کشت شده در استان شامل گلستان، دشتستان و ارقام محلی است.

امیری زاده در پایان گفت: بیشترین سطح زیر کشت محصول در شهرستان حاجی آباد به ثبت رسیده است.