خبرها


آغاز کشت پنبه در هرمزگان

کشت پنبه در 250 هکتار از اراضی استان هرمزگان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛سید رضا امیری زاده گفت: پیش بینی می گردد سطح زیر کشت پنبه در سال جاری به 250 هکتار رسیده است که نسبت به سال گذشته افزایشی را شاهد نبوده ایم.

وی افزود: عملکرد محصول در واحد هکتار  سه تن بوده است که در سال جاری نیز این عملکرد ثابت خواهد بود البته اگر کشاورزان با استفاده از روش های نوین و جلوگیری از ایجاد تنش های آبی اقدام به کشت کنند احتمال افزایش عملکرد نیز دور از انتظار نمی باشد.

مدیر امور زراعت تصریح کرد: ارقام کشت شده در استان شامل گلستان، دشتستان و ارقام محلی است.

امیری زاده در پایان گفت: بیشترین سطح زیر کشت محصول در شهرستان حاجی آباد به ثبت رسیده است.