خبرها


دیدار قائم مقام پشتیبانی امور دام کشور با رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

دیدار قائم مقام پشتیبانی و امور دام کشور، مدیرکل دفتر فنی امور دام با رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان انجام شد.

دیدار قائم مقام پشتیبانی و امور دام کشور، مدیرکل دفتر فنی امور دام با رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ علی باقرزاده همایی در این دیدار ضمن ارائه گزارش در خصوص خدمات پشتیبانی امور دام استان گفت: ما در حال حاضر طرح شناسنامه دار کردن دام را در دستور کار قرار داده ایم به این جهت که ارائه خدمات و تامین نهاده های دامی را بصورت هدفمند انجام دهیم.

وی افزود:کلیه دام های استان از جمله دامداری های سنتی، روستایی، نیمه صنعتی، صنعتی و عشایر مشمول این طرح خواهند شد.

باقرزاده در ادامه تصریح کرد: از مزیت های این طرح، دستیابی به آمارهای واقعی، استقرار نظام بهداشتی جامع و پویا،کنترل بازار عرضه و تقاضا، برنامه های اصلاح نژاد، افزایش سرعت خدمات بیمه ای صورت خواهد گرفت.