خبرها


دیدار معاون آبخیزداری وزارتخانه با رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

خسرو شهبازی معاون آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی با رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان دیدار و در رابطه با کنترل سیلاب و اعتبارات سازه های آبخیزداری گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، باقرزاده همایی گفت: ما استان کوهستانی هستیم و کنترل رواناب باید در این استان انجام شود، همچنین به دلیل سرریز شدن آب به دریا مشکل وجود حق ابه به اراضی پایین دست را نداریم.

وی تصریح کرد: مراتع ما متکی به اب باران است و لذا اهمیت ایجاد سازه های آبخیزداری برای ما دو چندان است.

باقرزاده افزود: ایجاد سازه های آبخیزداری در استان هرمزگان باعث کنترل رواناب ها و پایداری دشت ها و توسعه کشاورزی می شود.

خوسرو شهبازی نیز تصریح کرد: سازه های آبخیزداری به دلایلی که ذکر شد در استان هرمزگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: در کنار ساخت سازه های آبخیزداری جنگل کاری و تثبیت ماسه های روان نیز در توسعه کشاورزی موثر خواهد بود.

معاون آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: هرمزگان در اقلیم خشک قرار دارد و باید در بحث مصرف بهینه آب اهتمام بیشتری به خرج دهد.

مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان نیز در این دیدار بیان داشت: ما در مناطقی سازه های آبخیزداری را تاسیس می کنیم که از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر باشد و اثرات آن بر کشاورزی استان محسوس باشد.

ذاکری تصریح کرد: در حال حاضر هرمزگان دومین استان از لحاظ جذب اعتبارات آبخیزداری است.