خبرها


استاندار هرمزگان:آب سد جگین و انجیره به کشاورزی مناطق شرقی اختصاص یابد

استاندار هرمزگان بر تخصیص آب از سد جگین و سد انجیره برای کشاورزی در این مناطق و .بر لزوم توجه ویژه به موضوع مهم کیفیت آب و انجام مطالعات علمی در این زمینه تاکید کرد.

دکتر فریدون همتی در نشست شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه آب کشاورزی استان هرمزگان، توجه به کنترل کیفیت آب بر مبنای مطالعات علمی را بسیار مهم دانست و عنوان کرد: باید در کنار تامین کمی آب به طور ویژه به موضوع مهم حفاظت از منابع و کیفیت آب نیز توجه داشته باشیم و مطالعات علمی در این زمینه را جدی بگیریم.

وی ادامه داد: دو مجموعه آب و جهاد کشاورزی این موضوع را مدنظر قرار داده و در تعامل با یکدیگر به هر دو بخش کیفیت و کمیت آب توجه کنند.

استاندار هرمزگان احداث آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی در غرب بندرعباس را یک ظرفیت مهم برای این استان برشمرد و افزود: از آب تولیدی توسط این آب شیرین کن برای تامین آب شهرستان‌های بندرعباس و بندرخمیر استفاده می شود و علاوه بر آن باید برنامه‌ریزی و طراحی مناسبی جهت استفاده حداکثری شهرها و روستاهای در مسیر انتقال این آب صورت گیرد تا شهرها و روستاهای در طول مسیر نیز به خوبی از آن بهره مند شود.

همتی بر لزوم استفاده از پساب تصفیه شده بندرعباس برای مصرف صنایع غرب این شهر تأکید کرد و گفت: صدور هرگونه مجوز جدید جهت ساخت آب شیرین کن برای استفاده در صنایع غرب بندرعباس ممنوع است و این صنایع باید برای تولیدات خود از پساب تصفیه شده استفاده کنند.

وی در ادامه خواستار آغاز احداث سد شریفی در شرق هرمزگان شد و بیان داشت: این سد می‌تواند آثار خوبی را برای شهرستان بشاگرد داشته باشد.

استاندار هرمزگان همچنین بر تخصیص آب از سد جگین و سد انجیره برای کشاورزی در این مناطق تأکید کرد.

استاندار هرمزگان خواستار احداث تصفیه خانه پساب در بندرخمیر با مشارکت شهرداری و کارخانه سیمان در این شهرستان شد و اظهار داشت: همچنین آب تولیدی توسط آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی بندرعباس، به شهرهای بندرخمیر، رویدر و منطقه کهورستان منتقل و مورد استفاده قرار می گیرد.