خبرها


هدف گذاری برای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی هرمزگان صورت گرفت

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از افزایش سرمایه صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی تا سقف 100 میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، باقرزاده همایی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با رونق تولید افزایش سرمایه صندوق توسعه و حمایت از بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد و افزایش سرمایه تا میزان مورد نظر انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: با افزایش سرمایه صندوق می توانیم انعطاف بیشتری در توسعه بخش های مختلف کشاورزی و تولیدی انجام دهیم و اعتبارات بیشتری در قالب تسهیلات کم بهره به کشاورزان اعطا نماییم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بیان کرد: با افزایش سرمایه صندوق توان اقتصادی بیشتری خواهد داشت و سود حاصل از فعالیت آن نیز مستقیما آید اعضای صندوق خواهد شد.

وی با بیان اینکه سهم دولت برای تزریق به صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بدون مشکل انجام خواهد شد، گفت: هرمزگان تنها استانی است که در این حوزه مشکلی ندارد.

باقرزاده همایی با اشاره بهقرار گرفتن هرمزگان در شرایط اقلیمی خشک و کم باران افزود: باید به سمت بهره وری بیشتر حرکت کنیم و در گام های بعدی برای رونق تولید نسبت به افزایش سطح زیر کشت روی بیاوریم.