خبرها


جلسه بررسی وضعیت اراضی پرورش میگو برگزار شد

نشست بررسی وضعیت واگذاری اراضی پرورش میگو شهرک حسن لنگی بندرعباس با حضور هیات مدیره شهرک شیلاتی  حسن لنگی و تعدادی از سرمایه گزاران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ مهندس جزایری مدیر پروژه حسن لنگی گفت: ماهیانه یک جلسه برای هم فکری و ارائه گزارش به سرمایه گزاران برای شفاف سازی و رفع موانع برگزار خواهد شد تا زمانی که پروژه ها به بهره برداری کامل برسند.

وی تصریح کرد: از مجموع درخواست ها که 1000 مورد بود تنها به 400 نفر سرمایه گذار به مرحله واگذاری رسیده است و مابقی در صف واگذاری قرار دارند.

جزایری افزود:در استان 7 شهرک در دست بررسی است و قطعا برای سرمایه گذاران جای کار وجود دارد و از این بابت نگرانی نداشته باشند.

در خصوص جلوگیری از تخلفات احتمالی در حوزه مالی ما شهرک شیلاتی را ملزم کرده ایم که در بانک های مورد تایید ما و سازمان های نظارتی اقساط خود را واریز کنند.