خبرها


لزوم تخصیص آب سد جگین به کشاورزی منطقه

استاندار هرمزگان در نشست شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه آب و کشاورزی استان بر تخصیص آب ذخیره شده در سد جگین به اراضی پایین دست آن منطقه برای کشاورزان تاکید کرد.

استاندار هرمزگان در نشست شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه آب و کشاورزی استان بر تخصیص آب ذخیره شده در سد جگین به اراضی پایین دست آن منطقه برای کشاورزان تاکید کرد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، فریدون همتی استاندار هرمزگان در نشست شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه آب و کشاورزی استان با اشاره به طرح تخصیص آب از سدهای استقلال میناب و شمیل و نیان به اراضی کشاورزی، گفت: بر اساس این طرح به ۸ هزار هکتار از باغات و اراضی کشاورزی در شهرستان میناب ۲۰ میلیون متر مکعب آب از سد استقلال و همچنین به سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی حوزه شمیل ۱۳ میلیون متر مکعب آب از سد شمیل و نیان برای سال زراعی اختصاص می یابد.

 

همتی، تصریح کرد: آب ذخیره شده در سد جگین به اراضی پایین دست آن منطقه تخصیص یابد تا در سال زراعی جاری کشاورزان بتوانند از آن بهره مند شوند.

 

وی ادامه داد: با توجه به بارندگی های خوبی که در استان داشتیم می توانیم این مقدار آب را در کنار آب چاه ها به حوزه کشاورزی تخصیص دهیم تا تولیدات خوبی در سال جاری داشته باشیم.

 

استاندار هرمزگان، گفت: اختصاص آب سد‌ها به اراضی کشاورزی رونق تولید در محصولات را در پی دارد.

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نیز در این کارگروه، گفت: امسال ۱۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی هرمزگان به سامانه‌های آبیاری نوین مجهز می‌شوند

 

علی باقرزاده، افزود: در حال حاضر آبیاری تحت فشار برای 5 هزار هکتار از اراضی استان در حال اجراست.

 

وی، خاطرنشان کرد: یک هزار هکتار از اراضی هرمزگان از ابتدای سال جاری تاکنون به آبیاری تحت فشار مجهز شده است.