خبرها


جلسه بررسی وضعیت مبارزه با ملخ صحرایی در هرمزگان برگزار شد

جلسه بررسی وضعیت مبارزه با ملخ صحرایی در هرمزگان  با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی و مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی  سازمان حفظ نباتات کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ علی باقرزاده همایی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و با تذکر و تاکید بر اهمیت مبارزه با آفت ملخ صحرایی گفت: با توجه به اهمیت موضوع تمام مدیران و کارشناسان در شهرستان های تابعه باید در کنترل آفت فلخ صحرایی با جدیت با مسئله برخورد کنند.

وی تصریح کرد: مدیران از تمام ظرفیت های موجود در سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت شهرستان ها در خصوص کنترل این آفت استفاده کنند.

گفتنی است در این جلسه معاون تولیدات گیاهی، مدیرحفظ نباتات جهاد کشاورزی هرمزگان و مدیران شهرستان های تابعه  نیز گزارشی از عملکرد تیم های مبارزه و ردیابی با ملخ های صحرایی را در مناطق آلوده ارائه کردند.