خبرها


پیشرفت ۹۳ درصدی عملیات اجرایی فاز دوم شبکه آبیاری تحت فشار اراضی دشت جگین

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از پیشرفت 93درصدی عملیات اجرایی شبکه آبیاری تحت فشار اراضی دشت جگین جاسک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، ایمان پژمایه با اشاره به اجرای فاز اول شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی جگین اظهار داشت: در این فاز چهارهزارو 500 هکتار از اراضی تحت پوشش مورد مطالعه قرار گرفت که یکهزار و 400 هکتار از اراضی باغی مورد مطالعه با سیستم تحت فشار و 750 هکتار با سیستم ثقلی کم فشار به مرحله اجرا رسید.

وی افزود: عملیات اجرایی فاز دوم شبکه آبیاری تحت فشار اراضی جگین که به وسعت 900 هکتار در حال اجراست تا کنون پیشرفت 93درصدی داشته است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، با بیان اینکه تعداد هشت ایستگاه پمپاژ در هشت واحد آبیاری در مساحت های 108 تا 132 هکتاری در فاز دوم فعال شده است، «اجرای 101 کیلومتر خطوط لوله اصلی، نیمه اصلی و مانیفیلد»، «اجرای خطوط لوله فرعی لترال به طول هشت هزار و 850کیلومتر»، «احداث هشت واحد ساختمان و نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی»، «احداث هشت ایستگاه پست زمینی و هفت هزار و 850کیلومتر شبکه برق 20 کیلو وات» و «احداث جاده بین مزارع به طول 35 کیلومتر» را اهم فعالیت اجرایی مرتبط با فاز دوم این طرح عنوان کرد.

پژمایه همچنین گفت: فاز سوم طرح توسعه شبکه اصلی و فرعی اراضی تحت پوشش نیز در حال مطالعه است.