خبرها


۴۵ هزار تن خرما در رودان برداشت شد

رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی رودان، گفت: با پایان فصل برداشت خرما در رودان بیش از 45 هزار تن محصول در این شهرستان برداشت شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، فراز امیری با اشاره به جزئیات این خبر، گفت: فصل برداشت خرما در رودان از تیرماه آغاز و تا پایان مهرماه ادامه دارد.

 

رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی رودان با بیان اینکه برداشت خرما نسبت به سال گذشته در این شهرستان تغییری نکرده است، افزود: مهمترین ارقام خرما در رودان خاصویی، مضافتی، مرداسنگ، خنیزی، کریته، هلیلی، آلمهتری و زاهدی، توری و مجول است.

 

وی، سطح زیر کشت خرما در رودان را بالغ بر 9 هزار هکتار عنوان و خاطرنشان کرد: محصول برداشت شده علاوه بر تامین نیاز داخلی به کشور‌های حاشیه خلیج فارس و روسیه نیز صادر می‌شود.