خبرها


برگزاری جلسه هماهنگی حفظ نباتات و انتقال یافته های علمی

جلسه هماهنگی حفظ نباتات و انتقال یافته های علمی با حضور جمعی از کارکنان مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ها در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، مهندس حمید دولتی در حاشیه این جلسه اظهار کرد: آخرین یافته های مربوط به زوال و گرینینگ مرکبات در جلسه با نمایندگان مراکز مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: آفت قرنطینه ای کرم برگخوار پاییزه در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خاطرنشان کرد: کارگروه آفت کش ها و اکیپ های نظارتی در این جلسه تشکیل شد و نحوه ارائه گزارشات شاخص های اختصاصی و پروژه های استانی تبیین گردید.

وی افزود: برنامه های بیولوژیک و محصول سالم جاری و برنامه های شبکه های مراقبت و پیش آگاهی نیز در این جلسه تشریح شد.

مهندس دولتی با اشاره به اهداف ترسیم شده تا پایان سال 97 گفت: ورود اطلاعات خرید و فروش سموم در سامانه مونیتورینگ، بروزرسانی مجوز فعالیت فروشگاه های سم، صدور کد مونیتورینگ برای کلیه فروشگاه های سم استان، انطباق قیمت فروش سموم در استان با قیمت مصوب و اعمال قانون متخلفین از جمله این موارد هستند.