خبرها


برگزاری جلسه شورای مدیران روابط عمومی بخش کشاورزی استان هرمزگان

شورای روابط عمومی های بخش کشاورزی استان هرمزگان با حضور مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و مدیران روابط عمومی سایر ادارات تابعه با هدف هماهنگی بیشتر در امر اطلاع رسانی در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان در این جلسه تصریح کرد: با توجه به اهمیت مسئله اطلاع رسانی؛ اطمینان میدهیم مصوبات این جلسه با عنایت و همراهی مدیران بخش کشاورزی استان تامین اعتبار شود.

وی افزود: آرشیو اطلاعات سازمان ها، سند فعالیت و حاصل زحمات همه اداره است و می بایست عکس، فیلم و خبر هر سازمان به بهترین شکل آرشیو شود.

مهندس خلیلی اظهار کرد: می بایست با هدف هماهنگی و همکاری بیشتر، جلسه مشترکی با حضور صدا و سیمای مرکز خلیح فارس و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان برگزار شود.

وی تشریح کرد: با توجه به لزوم هماهنگی بیشتر در تهیه نشریه الکتریکی، فرمت اولیه این نشریه جهت اظهار نظر به مدیران روابط عمومی ادارات تابعه ارسال می شود.

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: برگزاری مجموعه نشست های خبری پاج(پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان) که با حضور مدیران سازمان جهاد کشاورزی به صورت هفتگی برگزار می شود تبدیل به تجربه خوب شده است و سایر ادارات نیز میتوانند از این ظرفیت در جهت ارتقای سطح اطلاع رسانی سازمان خود استفاده  کنند.

وی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی جهت انجام بهتر امر اطلاع رسانی و خبر اقدام به تشکیل خبرگزاری «ایانا» کرده است که ویژه اخبار بخش کشاورزی است و شعبه استان هرمزگان این خبرگزاری به زودی در بندرعباس آغاز به کار خواهد کرد.