خبرها


برگزاری اولین جلسه اصلاح الگوی کشت در بندرعباس

اولین جلسه اصلاح الکوی کشت با حضور مدیر زراعت، مدیر امور منابع آب شهرستان، مسئول دفتر امور اقتصادی فرمانداری بندرعباس، بخشدار قلعه قاضی، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی و مدیران پهنه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی بندرعباس، مدیر جهاد کشاورزی بندرعباس اظهار کرد: ایجاد تنوع کشت، جلوگیری از هدر رفت منابع آب، آفزایش بهره ورزی در اراضی زراعی، کاهش سطح زیر کشت به منظور مقابله با خشکسالی اخیر از جمله اهداف  برگزاری این جلسه بود.

وی افزود: با همکاری اداره امور منابع آب شهرستان، طرح اصلاح الگوی کشت در دشت های بندرعباس اجرا می شود که این امر باعث ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی می گردد.

شفیعی تاکید کرد: اصلاح الگوی کشت همانگونه که در صرفه جویی آب تاثیر به سزایی دارد در زمینه فروش و تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیز مهم است.