خبرها


برگزاری سومین جلسه شورای بخش کشاورزی شهرستان جاسک

سومین جلسه شورای بخش کشاورزی شهرستان جاسک با حضور سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی، نماینده فرمانداری، رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، دبیر اجرایی خانه کشاورز، مدیر منابع آب شهرستان و جمعی از کشاورزان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی جاسک، در این جلسه سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جاسک اظهار کرد: پیامدهای ناشی از عدم مدیریت صحیح از منابع آبی جبران ناپذیر است و بایستی مردم را از خطرات برداشت غیر متعارف سفره آب های زیر زمینی آگاه سازیم.

شرفی افزود : با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر ، باید کشت گیاهانی با نیاز آبی کم در اولویت قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: عدم استفاده از آبیاری غرقابی و کاهش سطح کشت از اهم برنامه های کشاورزان شهرستان در شروع فصل کشت خواهد بود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جاسک اضافه کرد: در سال زراعی پیش رو کشاورزانِ عمده، سهم بیشتری نسبت به سایر کشاورزان در کاهش سطح زیرکشت خواهند داشت.

وی تشریح کرد: با توجه به کاهش حجم منابع آب زیر زمینی، کشت های گلخانه ای می بایست در اولویت کشاورزان قرار گیرد.