خبرها


برگزاری جلسه توجیهی الگوی بهینه کشت در رودان

جلسه ی توجیهی الگوی بهینه کشت با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر زراعت و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و مسئولین اداره آب و منابع طبیعی شهرستان با هدف تبیین راهکارهای مواجهه با خشکسالی و افزایش بهره وری آب در رودان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی رودان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در این جلسه اظهار کرد: یکی از مهمترین راهکارهای مواجهه با خشکسالی های اخیر کاهش 20 درصدی سطوح زیر کشت است.

وی افزود: کاهش 20 درصدی سطوح زیر کشت  یکی از راه کارهای مهمِ حفاظت از منابع آبی و خاکی استان می باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان، اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام گرفته وبا همکاری آب منطقه ای طرح اصلاح الگوی کشت در دشت های استان هرمزگان به اجرا در خواهد آمد که باعث ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی می گردد.

حسینی، تاکید کرد: محصولات صیفی نظیر هندوانه تا 70 درصد سطح زیر کشت آن در استان کاهش می یابد و با کشت های نظیر کلزا که آب بری کمتر و میزان سوددهی بیشتری دارند جایگزین می گردد و در سال جاری در مجموع 20 درصد از سطوح زیرکشت محصولات صیفی در استان کاسته خواهد شد و در صورت اجرای دقیق این طرح حدود 75 میلیون مترمکعب در مصرف آب در زمینه کشاورزی صرفه جویی می گردد.

وی در همین زمینه، عنوان کرد: اصلاح الگوی کشت همانگونه که در صرفه جویی در مصرف آب تاثیر بالقوه ای خواهد داشت در زمینه فروش و تنظیم بازار نیز بسیار موثر است.

معاون سازمان جهادکشاورزی هرمزگان توسعه کشت های گلخانه ای را از سیاست های اصلی وزارت جهادکشاورزی نام برد و خاطرنشان کرد: 30 طرح اجرای گلخانه در سطح استان ارائه شده که عمده آن مربوط به شهرستان میناب است.