خبرها


کشف کود غیرمجاز با نام تجاری پلیسول(polysul)

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: در بازدید از فروشگاه های سم استان، نمونه کودی که بدون اخذ مجوزهای قانونی و رسمی با نام تجاری پلیسول(polysul) اقدام به درج کلمه PESTICIDE (حشره کش) و  FUNGICID (قارچ کس)به روی برچسب نموده کشف گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، حمید دولتی افزود: اطلاعات مربوط به این کود جهت طی مراحل قانونی و اعلام رسمی به سازمان حفظ نباتات کشور ارسال شده است.

وی تاکید کرد: هر ماده ای که توانایی نابودی حشرات یا سایر آفات را دارا است می بایست از سازمان حفظ نباتات کشور مجوز رسمی اخذ کند و در غیر این صورت آن ماده جعلی و غیرمجاز تلقی می گردد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ادامه داد: کودها و مواد کشنده آفات دارای مجوز سازمان حفظ نباتات دارای برچسب فارسی بوده و شماره مجوز ثبت بر روی برچسبشان درج شده است.

وی اضافه کرد: درج اطلاعات مربوط به نوع و میزان استفاده از ماده و درج تاریخ تولید و انقضا از جمله نشانه های مواد مجوز دار می باشد.