خبرها


برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی شهرستان قشم

سومین جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی قشم با حضور مدیر جهاد کشاورزی قشم و مسئولین ادارات تابعه شهرستان(شیلات، منابع طبیعی و دامپزشکی) برگزار گردید. 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی قشم، مدیر جهاد کشاورزی قشم تصریح کرد: اهداف اصلی این شورا مطرح شدن و حل مشکلات حوزه های مختلف کشاورزی شامل حوزه های شیلات، دامی، باغبانی، تسهیلات و غیره در سطح شهرستان می باشد.

وی افزود: در این جلسه اعضای شورای به بررسی مشکلات نرخ تسهیلات بانکی و نحوه ثبت نام در سامانه کارا و سایر مراحل دریافت تسهیلات در شهرستان پرداختند.

مهندس یزدان پناه تشریح کرد: در پایان جلسه مقرر شد از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی  ابتدا استعلام بانک مرکزی در خصوص چک برگشتی و عدم معوقه بانکی انجام شود و آخرین وضعیت متقاضیان معرفی شده به بانک جهت دریافت تسهیلات به فرمانداری گزارش داده شود.

وی ادامه داد: ادارات تابعه موظف شدند طرح هایی که قابلیت سرمایه گذاری عمده را دارند شناسایی و به این مدیریت ارسال نمایند تا پس از بررسی جهت انجام امورات لازم به فرمانداری ارجاع داده شود.