برگزاری برنامه های عقیدتی جهاد کشاورزی بندرلنگه به مناسبت ماه رمضان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرلنگه از برگزاری ویژه برنامه های عقیدتی این مدیریت در ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرلنگه، مهندس پور علی افزود: در راستای ارتقای روحیه معنوی و جهادی پرسنل، همزمان با ماه مبارک رمضان برنامه هایی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرلنگه در حال اجرا می باشد.

وی تشریح کرد: اجرای برنامه غبار روبی نماز خانه مدیریت با مشارکت فعال پرسنل، برگزاری جلسه در مورد اهمیت مسئله زکات با حضور کشاورزان و پرسنل، اجرای دوره تفسیر موضوعی قرآن کریم، اجرای طرح ختم قرآن کریم با تقسیم جزء های آن بین پرسنل، اجرای آموزش تجوید اذکار نماز به همراه آموزش تجوید قرآن کریم و برگزاری روزانه نماز جماعت ظهر و عصر در نماز خانه این مدیریت با حضور کلیه پرسنل از جمله برنامه های این مدیریت می باشد.