خبرها


صرفه جویی ۱۶ میلیون مترمکعب در مصرف آب با اجرای طرح آبیاری نوین در میناب

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان گفت:  3 هزار و 200 هکتار از اراضی شاخه شمالی دشت میناب با 55 میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان جهادکشاورزی به آبیاری نوین مجهز می شود که در صورت اجرای دقیق این طرح شاهد صرفه جویی به میران 16 میلیون مترمکعب در زمینه آبیاری اراضی زراعی در این شهرستان خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی میناب، سید حسن حسینی در جلسه حفاظت از منابع آب این شهرستان که در محل فرمانداری میناب برگزار شد، گفت: به نسبت سال گذشته حدود 68 درصد در سطح استان هرمزگان کاهش نزولات آسمانی را شاهد بودیم و خطر خشکسالی کماکان استان هرمزگان را تهدید می کند.

معاون سازمان جهادکشاورزی هرمزگان ، افزود: 3 هزار و 200 هکتار از اراضی شاخه شمالی میناب با 55 میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان جهادکشاورزی به آبیاری نوین مجهز می شود که از ابتدای سال جاری اجرای این طرح آغاز شده است.

حسینی، گفت: با موافقت آب منطقه ای هرمزگان در خصوص تامین میزان آب، 600هکتار به این طرح اضافه می گردد که اراضی شمالی و جنوبی محدوده طرح که دغدغه مردم منطقه نیز به شمار می رود را در بر خواهد گرفت.

وی، تصریح کرد: بحث مطالعات باغات فرسوده میناب به میزان 8 هزار هکتار در دستور کار قرار گرفته که در صورت تامین اعتبار حذف و اصلاح می گردد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان، اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام گرفته وبا همکاری آب منطقه ای طرح اصلاح الگوی کشت در دشت های استان هرمزگان به اجرا در خواهد آمد که باعث ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی می گردد.

حسینی، تاکید کرد: محصولات صیفی نظیر هندوانه تا 70 درصد سطح زیر کشت آن در استان کاهش می یابد و با کشت های نظیر کلزا که آب بری کمتر و میزان سوددهی بیشتری دارند جایگزین می گردد و در سال جاری در مجموع 20 درصد از سطوح زیرکشت محصولات صیفی در استان کاسته خواهد شد و در صورت اجرای دقیق این طرح حدود 75 میلیون مترمکعب در مصرف آب در زمینه کشاورزی صرفه جویی می گردد.

وی در همین زمینه، عنوان کرد: اصلاح الگوی کشت همانگونه که در صرفه جویی در مصرف آب تاثیر بالقوه ای خواهد داشت در زمینه فروش و تنظیم بازار نیز بسیار موثر است.

معاون سازمان جهادکشاورزی هرمزگان توسعه کشت های گلخانه ای را از سیاست های اصلی وزارت جهادکشاورزی نام برد و خاطرنشان کرد: 30 طرح اجرای گلخانه در سطح استان ارائه شده که عمده آن مربوط به شهرستان میناب است.