خبرها


آغاز برداشت رطب نوبرانه از نخلستان های میناب

مدیر جهادکشاورزی میناب از آغاز برداشت رطب نوبرانه از نخلستان های این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود تا پایان زمان برداشت بیش از ۶۲ هزار تن رطب و خرما در میناب برداشت شود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی میناب، محمد سالاری با اشاره به جزئیات این خبر، گفت: هر ساله در روزهای آغازین خرداد ماه فصل برداشت رطب از نخلستان های میناب با رقم آلمهتری آغاز و تا اواسط مهر ماه با رقم هلیلی پایان می یابد.

مدیر جهادکشاورزی میناب به تنوع ارقام مختلف نخل در این شهرستان اشاره و تصریح کرد: مهمترین ارقام نخل در میناب عبارتند از آلمهتری، مرداسنگ، هلیلی، خصب، برهی، کلک سرخ و خنیزی که مرغوبترین نوع آن مرداسنگ است.

وی سطح زیر کشت نخیلات در میناب را ۱۲ هزار و ۴۳۹ هکتار عنوان کرد و افزود: عملکرد تولید این محصول در هر هکتار ۵ تن می باشد که پیش بینی می شود تا پایان زمان برداشت بیش از ۶۲ هزار تن رطب و خرما در میناب برداشت شود.

سالاری خاطرنشان کرد: مهمترین نقاط کشت نخیلات در میناب را بخش های مرکزی، توکهور-هشتبندی، سندرک و بندزرک به خود اختصاص داده اند.