خبرها


بازدید استاندار هرمزگان از طرح اصلاح باغات شمیل بندرعباس

استاندار هرمزگان به همراه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان  از طرح اصلاح باغات و سایت گلخانه شمیل بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: پروژه اصلاح و بازسازی نخلستان شمیل به مساحت مجموعا 265 هکتار می باشد.

وی اضافه کرد: فاز اول این پروژه با کشت 15 هزار اصله نهال در سطح 120 هکتار آغاز شده است.

مهندس باقرزاده خاطرنشان کرد: نخیلاتی که در این پروژه کشت شدند از ارقام خنیزی، مرداسنگ می باشد.

وی تصریح کرد: پروژه اصلاح و بازسازی نخلستان شمیل برای 450 نفر اشتغال زایی داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان تاکید کرد: هزنیه اعتبارات باغبانی از محل طرح نهال یارانه دار به مبلغ 120 میلیون تومان تامین شده است و نظام بهره برداری طرح در قالب تعاونی نخلداران شمیل ساماندهی شده است.