خبرها


پایان برداشت گندم و کلزا در بستک

مدیر جهاد کشاورزی بستک گفت:در سال زراعی گذشته 31 بهره بردار اقدام به کشت گندم در سطح 243 هکتار و 9 بهره بردار اقدام به کشت دانه های روغنی کلزا در سطح  41 هکتار نموده اند که از این سطوح میزان 916 تن گندم و 71 تن کلزا در بستک برداشت شده است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بستک، خورشیدی گفت: برداشت گندم از تاریخ 15 فروردین ماه شروع شده و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه داشته است.

وی ادامه داد: با تشکیل ستاد خرید گندم و کلزا به ریاست فرماندار شهرستان، هماهنگی های لازم از قبیل مهیا نمودن کمباین، راه اندازی مرکز خرید، مهیا نمودن وسیله حمل بار و غیره صورت پذیرفته است و بار محصولات پس از تائید به مراکز خرید و شرکت غله استان تحویل داده شد.

مدیر جهادکشاورزی بستک خاطرنشان کرد: امسال با توجه به نظارت بیشتر در مراحل کاشت، داشت و برداشت؛ شاهد افزایش 15 درصدی عملکرد نسبت به سال گذشته بودیم.

خورشیدی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی چندین ساله و کمبود آب تمام کشتها می بایست طبق برنامه اصلاح الگوی کشت تنظیم شود.

وی تاکید کرد: کشتهای استراتژیک مانند گندم و کلزا با توجه به خرید تضمینی دولت و حمایتهایی که در این زمینه وجود دارد می بایست بیشتر از سایر محصولات مورد توجه کشاورزان قرار گیرد.