خبرها


برگزاری اولین جلسه هم اندیشی اصلاح الگوی کشت استان

اولین جلسه هم اندیشی اصلاح الگوی کشت استان با حضور مدیران ارشد جهاد کشاورزی هرمزگان و آب منطقه ای استان و تشکل‌‎های بخش کشاورزی در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان روز گذشته در این جلسه تصریح کرد: میزان بارش نزولات آسمانی در شهرستان رودان نسبت به میانگین بارش بلند مدت 90 درصد و نسبت به میانگین بارش کوتاه مدت 80 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: به طور میانگین می بایست برداشت آب از دشت های استان را 20 درصد کاهش دهیم تا در میزان برداشت آب های زیر زمینی به تعادل برسیم.

حسینی با بیان اینکه سطوح زیرکشت زراعی می بایست 20 درصد کاهش یابد اظهار کرد: کشت ذرت متوقف نمی شود اما بایستی حداقل 20 درصد سطح زیر کشت آن کاهش یابد و با نوارتیپ(آبیاری قطره ای) آبیاری شود.

وی اضافه کرد: در سال زراعی پیش رو کشاورزانِ عمده، سهم بیشتری نسبت به سایر کشاورزان در کاهش سطح زیرکشت خواهند داشت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تشریح کرد: با توجه به کاهش حجم منابع آب زیر زمینی، کشت های گلخانه ای می بایست در اولویت کشاورزان قرار گیرد.

وی سطح زیر کشت باغات هرمزگان را 77 هزار هکتار خواند و تاکید کرد: میزان آبیاری باغات تغییر نمی کند اما کشاورزان میتوانند با کم آبیاری یا انداختن فاصله بیشتر بین هر آبیاری در کاهش مصرف آب سهیم باشند.

حسینی ادامه داد: سطح زیر کشت گندم به عنوان محصول استرتژیک کاهش نمی یابد و سطح زیر کشت کلزا به علت مصرف آبی کم در سال زراعی پیش رو 68 درصد افزایش خواهد یافت.

وی گفت: هندوانه که عمدتا در میناب، حاجی آباد و جاسک کشت میشود به عنوان محصول پر مصرف آبی 70 درصد و محصولات سبزی و صیفی 20 درصد کاهش سطح زیرکشت خواهند یافت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تصریح کرد: با اجرای صحیح طرح اصلاح الگوی کشت 75 میلیون متر مکعب، کاهش مصرف آب در بخش زراعی خواهیم داشت.

وی یادآور شد: افزایش مساحت زیرکشت، تغییر نوع کشت، انتقال آب و فروش به غیر، هدر روی آب در طول مزرعه و در مسیر انتقال، بهره برداری بیشتر از حد نیاز گیاه و آبیاری رد ساعات گرم و نامناسب و عدم رعایت سقف مجاز پروانه بهره برداری از جمله موارد تخلف در طرح اصلاح الگوی کشت می باشد.

حسینی افزود: عدم تمدید پروانه بهره برداری، قطع برق و سهمیه سوخت، محاسبه جریمه خسارات به آبخوان و اخذ آن، تخریب کشت مازاد، پلمپ چاه و معرفی به مراجع قضایی؛ اقدامات قانونی است که در صورت مشاهده تخلف از سوی دستگاه های ذیربط طبق مستندات قانونی اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات تشویقی اظهار کرد: معرفی فرد جهت تسهیلات و نهاده ها، مساعدت در برقی کردن و اخذ سهمیه سوخت، قرار گرفتن در لیست افراد فعال و منضبط، خرید تضمینی در خصوص محصولات استراتژیک، معرفی جهت بخشودگی جرائمی که قابل تجدید نظر می باشد و تسریع در روند کاری در مورد مراجعه به سازمان ذیربط در خصوص تمدید پروانه و اخذ مجوز لازم از اقدامات تشویقی است که حسب درخواست کشاورز و امکان قابل انجام است.