خبرها


تولید قارچ های خوراکی در واحدهای تحت نظارت جهاد کشاورزی بستک

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بستک گفت: قارچ های خوراکی در واحدهای تحت نظارت این مدیریت به صورت کاملا بهداشتی و در محیطی پاستوریزه و عاری از هرگونه آلودگی تولید می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان بستک، عادل خورشیدی افزود: کمپوستهای تهیه شده در این واحدها کاملاً بهداشتی بوده و از مراکز معتبر در داخل کشور خریداری می گردد.

وی تاکید کرد: این قارچ ها در مراکز تحقیقاتی تولید شده و احتمال سمی بودن آن صفر می‌باشد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بستک تشریح کرد: در طبیعت ( جنگل ها و باغات و اراضی کشاورزی ) انواع قارچ سمی بصورت خودرو رشد می کند و شناسایی آنها از روی ظاهرشان بسیار مشکل و بروز مسمویت فقط از طریق قارچ های رشد کرده در طبیعت امکان پذیر است.

وی خاطر نشان کرد: مصرف قارچ خوراکی تولید شده از واحدهای مذکور هیچگونه محدودیتی ندارد و هیچ مشکلی مصرف کنندگان را تهدید نمی‌کند.

خورشیدی با تاکید بر اینکه مردم به شایعات فضای مجازی توجه نکنند اظهار کرد: سودجویان اهداف شومی جهت ضربه زدن و نابودی واحدهای فعال تولید قارچ خوراکی را دنبال می کنند.