خبرها


برگزاری جلسه مشترک هماهنگی آموزش بهره برداران حاجی آباد

جلسه مشترک هماهنگی آموزش بهره برداران با حضور فرماندار محترم شهرستان حاجی آباد و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاون آموزش مرکز و مدیران جهاد کشاورزی و تعاون روستایی شهرستان در محل فرمانداری حاجی آباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، معاون آموزش مرکز و مدیران جهاد کشاورزی در این جلسه با اشاره به روند اجرای دوره های بهره برداران در استان تصریح کرد: با توجه به تعداد بهره برداران در استان و تعداد بهره برداران شاغل در شهرستان، برگزاری ده هزار نفر روز آموزش برای رسیدن به متوسط کشوری 47 دقیقه آموزش به ازای هرنفر ضرورت دارد.

فرماندار حاجی آباد نیز در این جلسه بر ضرورت آموزش بهره برداران در بخش کشاورزی تاکید و تصریح کرد: با توجه به اینکه 60 درصد جمعیت شهرستان از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند  ادارات مربوطه در حوزه کشاورزی و روستایی، بخشداران و دهیاران می بایست همکاری لازم را به عمل آورند.