خبرها


بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از مجتمع کشت بافت در کرج

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان تصریح کرد: سرعت طرح های اصلاح باغات استان سالیانه بیش از یک هزار هکتار خواهد بود و در هرمزگان شاهد کمبود پاجوش خرما هستیم.

وی افزود: تکثیر درخت خرما با استفاده از روش های جدید همچون روش کشت بافت که از طریق آن تعداد زیادی نهال قابل تولید می باشد ضروری است.

مهندس حسینی خاطرنشان کرد: در این مجتمع چندین رقم درخت خرما از جمله پیارم، دیری و استعمران تکثیر می‌شود.