خبرها


افزایش چتر بیمه ای محصولات کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مهندس باقرزاده صبح امروز در این جلسه گفت: با توجه به عوامل متعدد تاثیر گذار در بخش کشاورزی بایستی چتر حمایتی بیمه محصولات کشاورزی افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان  با تاکید بر فعال شدن کارگروه ها در راستای رفع نواقص تصریح کرد: میزان مبلغ بیمه بسیار کم و گاهی حتی نسبت به حجم خسارت ناچیز است.

وی با اشاره به اهمیت هواشناسی در کشاورزی خاطرنشان کرد: کشاورزی متکی به هواشناسی است و میزان درجه حرارت، میزان بارش، میزان تبخیر و غیره بسیار بر مرکبات و سایر زیرشاخه های کشاورزی تاثیرگذار است.

مدیر استانی صندوق بیمه کشاورزی نیز در این جلسه گفت: 38 محصول در زیربخش های زراعی، باغی، دام، طیور، آبزیان و منابع طبیعی شامل صندوق بیمه کشاورزی هستند.

وی تشریح کرد: از ابتدای مهرماه سال 96 تاکنون 20 هزار و 590 فقره قرارداد بیمه با بهره وران بخش کشاورزی بسته شده است که شامل یک هزار و 577 فقره بیمه زراعی، 15 هزار و 19 فقره بیمه باغی، 2 هزار و 799 فقره بیمه دام، 8 فقره بیمه منابع طبیعی و 520 فقره بیمه طیور می باشد.

مهندس توشنی اضافه کرد: در ساال جاری میزان قراردادهای بیمه ای 5 درصد افزایش یافته و طرح بیمه خرما و برخی مرکبات در دست اقدام است و بیمه میگو در سال زراعی 96-97 به تازگی شروع و اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته 24 هزار فقره خسارت پرداختیم افزود: به طور میاگین برای هر واحد مرغداری در طول سال دو بار خسارت پرداخت شد.

مدیر استانی صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به طبقه بندی ریسک و نحوه پرداخت خسارات اظهار کرد: خسارات جزئی توسط کشاورزان، خسارات کوچک توسط شرکتهای تعاونی، خسارات متوسط توسط بیمه گران بازرگانی، خسارات بزرگ توسط بیمه گران اتکایی و خسارات فاجعه بار توسط دولت پرداخت  می شود.

در این جلسه همچنین مدیرکل هواشناسی هرمزگان تاکید کرد: میزان بارش در سال زراعی گذشته تاکنون 53.6 میلیمتر بوده در حالی که انتظار بارش 160.6 میلیمتری را داشتیم و 76.2 درصد کاهش بارش نسبت به سال گذشته را شاهد بودیم.

وی تشریح کرد: هواشناسی در 3 سال گذشته در حال ساخت و تکمیل طرحی به نام سامانه مدیریتی توسعه هواشناسی کاربردی(تهک) بوده است که طی آن به ترتیب، کاربران نهایی دریافت خدمات را شناسایی کرده و سپس مراحل نیاز سنجی، تهیه داده محصول، تعیین سامانه های توزیع داد های محصول، ظرفیت سازی، نظر سنجی بازخورد و مستند سازی صورت می پذیرد.