افزایش چتر بیمه ای محصولات کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مهندس باقرزاده صبح امروز در این جلسه گفت: با توجه به عوامل متعدد تاثیر گذار در بخش کشاورزی بایستی چتر حمایتی بیمه محصولات کشاورزی افزایش پیدا کند.

وی افزود: برخی از دستورالعمل های نادرست باید در کارگروه های فرعی مطرح و مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان  با تاکید بر فعال شدن کارگروه ها در راستای رفع نواقص تصریح کرد: میزان مبلغ بیمه بسیار کم و گاهی حتی نسبت به حجم خسارت ناچیز است.

وی با اشاره به اهمیت هواشناسی در کشاورزی خاطرنشان کرد: کشاورزی متکی به هواشناسی است و میزان درجه حرارت، میزان بارش، میزان تبخیر و غیره بسیار بر مرکبات و سایر زیرشاخه های کشاورزی تاثیرگذار است.

مدیر استانی صندوق بیمه کشاورزی نیز در این جلسه گفت: 38 محصول در زیربخش های زراعی، باغی، دام، طیور، آبزیان و منابع طبیعی شامل صندوق بیمه کشاورزی هستند.

وی تشریح کرد: از ابتدای مهرماه سال 96 تاکنون 20 هزار و 590 فقره قرارداد بیمه با بهره وران بخش کشاورزی بسته شده است که شامل یک هزار و 577 فقره بیمه زراعی، 15 هزار و 19 فقره بیمه باغی، 2 هزار و 799 فقره بیمه دام، 8 فقره بیمه منابع طبیعی و 520 فقره بیمه طیور می باشد.

مهندس توشنی اضافه کرد: در ساال جاری میزان قراردادهای بیمه ای 5 درصد افزایش یافته و طرح بیمه خرما و برخی مرکبات در دست اقدام است و بیمه میگو در سال زراعی 96-97 به تازگی شروع و اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته 24 هزار فقره خسارت پرداختیم افزود: به طور میاگین برای هر واحد مرغداری در طول سال دو بار خسارت پرداخت شد.

مدیر استانی صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به طبقه بندی ریسک و نحوه پرداخت خسارات اظهار کرد: خسارات جزئی توسط کشاورزان، خسارات کوچک توسط شرکتهای تعاونی، خسارات متوسط توسط بیمه گران بازرگانی، خسارات بزرگ توسط بیمه گران اتکایی و خسارات فاجعه بار توسط دولت پرداخت  می شود.

در این جلسه همچنین مدیرکل هواشناسی هرمزگان تاکید کرد: میزان بارش در سال زراعی گذشته تاکنون 53.6 میلیمتر بوده در حالی که انتظار بارش 160.6 میلیمتری را داشتیم و 76.2 درصد کاهش بارش نسبت به سال گذشته را شاهد بودیم.

وی تشریح کرد: هواشناسی در 3 سال گذشته در حال ساخت و تکمیل طرحی به نام سامانه مدیریتی توسعه هواشناسی کاربردی(تهک) بوده است که طی آن به ترتیب، کاربران نهایی دریافت خدمات را شناسایی کرده و سپس مراحل نیاز سنجی، تهیه داده محصول، تعیین سامانه های توزیع داد های محصول، ظرفیت سازی، نظر سنجی بازخورد و مستند سازی صورت می پذیرد.