خبرها


برگزاری اولین همایش ملی «تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی»

اولین همایش ملی «تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی» با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان و تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، اکرمی ظهر امروز در اولین همایش ملی «تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی» اظهار کرد: اقدامات نسنجیده بشر در طول سال های گذشته موجب ایجاد مشکلات زیست محیطی مختلف از جمله تغییر اقلیم گردید.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن تصمیمات همایش «تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی» توسط جامعه مخاطب گفت: عاجل ترین کاری که در زمان کنونی باید انجام داد متوقف  و اصلاح روند تغییر اقلیم است و محققان بایستی در این خصوص اظهار نظر کرده و مسئولین اجرا کنند.

وی افزود: یکی از اهداف این همایش رسیدن به تعریف مشترک از مشکلی می باشد که امروز محیط زیست ما را به خطر انداخته است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان تاکید کرد: راه حل مقابله با تغییر اقلیم باید بخشی از نتیجه اولین همایش ملی «تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی» باشد.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص تغییر اقلیم خاطرنشان کرد: آگاهی موجب می شود انسان ها رفتارشان را نسبت به اقدامات نادرست تغییر دهند اما مشکل تنها با آگاهی بخشی حل نمی شود.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان مهمترین استان دریایی کشور است تشریح کرد: جامعه ما به مفاهیم علمی پیشگیرانه نیازمند است.

دکتر مرتضوی، رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان  نیز  در این همایش اظهار کرد:  سیاست های کلی محیط زیستی کشور و تاکید مقام معظم رهبری و همچنین شناخت پدیده های نوظهور اقلیمی و اهمیت حفظ امنیت غذایی کشور از جمله ضرورت های برگزاری همایش ملی «تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی» در بندرعباس است.

وی تشریح کرد: تغییر اقلیم و شیلات،بروز و پیش بینی تغییر اقلیم با زیر شاخه های (نقش تکنولوژی و عوامل انسانی در ایجاد تغییر اقلیم،تغییر سطح از آب دریا، مدل سازی و تشخیص در زمان جاری و آینده و ...)،تغییر اقلیم و جنبه های های مدیریتی- اقتصادی با زیر شاخه های(تاثیرات اقتصادی تغیر اقلیم،تغییر اقلیم و توسعه پایدار، تغییر اقلیم و اکوسیستم اکوتوریسم،مدیریت مناطق ساحلی، بهداشت و سلامت مصرف کنندگان و ...) از اهم محورهای این همایش می باشد.

مرتضوی اضافه کرد: خوشبختانه ثبت این همایش در  CIVILCIA و SID  صورت گرفته و همچنین امضای توافق نامه ثبت در ISC  نیز انجام گرفته است..

رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در پایان افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان،استانداری هرمزگان، سازمان برنامه و بودجه، اداره کل شیلات هرمزگان، سازمان حفاظت از محیط زیست، هواشناسی، منابع طبیعی، پارک علم و فناوری، شهرداری، شرکت‌های آب و فاضلاب و آب منطقه ای از اهم دستگاه های اجرایی یاری رسان در برگزاری این همایش هستند.

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تصریح کرد: تغییر اقلیم خسارت های جدی اقتصادی در مقیاس جهانی و منطقه ای بر بخش های مختلف دارد بنابراین آمادگی مسئولین برای مقابله با آثار و پیامدهای آن ضروری است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، پورکاظمی پیش از ظهر امروز در اولین همایش ملی «تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی» با اشاره به پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم بر توسعه شیلات و آبزیان کشور اظهار کرد: متاسفانه شاهد تغییر اقلیم در مناطق مختلف جهان و منطقه هستیم.

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در این همایش با بیان اینکه تغییر اقلیم یکی از مهمترین چالش های قرن بیست و یک می باشد افزود: این پدیده نو ظهور به معنای تغییر برگشت ناپذیر در شرایط آب و هوایی یک منطقه نسبت به بازه زمانی بلند مدت گذشته است.

پورکاظمی خاطرنشان کرد: افزایش دمای زمین، افزایش تراز آب دریاها، وقوع نوسان های شدید آب و هوای، تغییر الگو و مقدار بارش ها، افزایش مقدار تبخیر و تعرق، افزایش روان آب سطحی، وقوع سیل و طوفان، خشکسالی و کاهش دبی آب رودخانه ها از جمله عواقب  و پیامدهای منطقه ای و جهانی تغییر اقلیم می باشد.

وی اظهار کرد: تغییر اقلیم بر اساس میزان افزایش دما در هر منطقه میتواند بین یک تا 30 درصد خسارت اقتصادی به بار بیاورد و بخش عمده خسارت های اقتصادی مربوط به کشورهای در حال توسعه است.

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در پایان تاکید کرد: تغییر در زنجیره غذایی و الگوهای زیستی و رفتارهای آبزیان؛ تخریب زیستگاه های حساس ساحلی، تغییر در سیستم فتوسنتز گیاهان و کاهش تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی از جمله پیامد های تغییر اقلیم فعالیت های شیلات و آبزیان کشور می باشد.