خبرها


پایان عملیات ردیابی و مبارزه با آفت «سن غلات» در هرمزگان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان افزود: عملیات ردیابی آفت سن غلات و توصیه مبارزه فنی و اصولی با آفت؛ با نظارت مستمر کارشناسان شبکه های مراقبت بخش دولتی و خصوصی از تاریخ 28 بهمن 96 آغاز و در تاریخ 12 اردیبهشت 97 به پایان رسید.

وی تشریح کرد: در این عملیات تمام سطوح زیرکشت گندم و جو استان تحت ردیابی مستمر آفت سن در دو مرحله سن مادر و پوره قرار گرفت.

دولتی اضافه کرد: مبارزه با آفت سن غلات با سمپاشی بیش از 10 هزار هکتار از مزارع گندم با سموم موثر و توصیه شده به پایان رسید و از خسارت این آفت به محصول تولیدی بهره برداران زراعی استان جلوگیری به عمل آمد.