برگزاری اولین همایش ملی «تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی» در بندرعباس

رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان از برگزاری اولین همایش ملی «تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی» در بندرعباس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با اشاره به آثار ناخوشایند پدیده تغییرات اقلیمی در نواحی ساحلی ودریایی تصریح کرد: اولین همایش ملی« تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی» روز های 25 و 26 اردیبهشت ماه در بندرعباس برگزار می شود.

وی افزود: این همایش در سه محور اصلی تغییر اقلیم و شیلات، بروز و پیش بینی پدیده تغییر اقلیم و جنبه های مدیریتی-اقتصادی آن برگزار خواهد شد.

دکتر مرتضوی تشریح کرد: امنیت غذایی دریایی، تاثیر بر ذخایرآبزیان، تنوع زیستی دریایی، جنگلهای مانگرو، کشند قرمزوتکنولوژی های نو در آشکارسازی تغییرات اقلیمی  از مهمترین موضوعاتی است که طی دو روز به آنها پرداخته خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا کنون 150 مقاله علمی پژوهشی از سراسر کشور به دبیرخانه همایش واصل شده است خاطرنشان کرد: مقالات تایید شده توسط کمیته داوران بصورت سخنرانی و پوستر طی دو روز برگزاری همایش ارائه خواهد شد.

رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با تاکید بر اینکه چهار کارگاه آموزشی در زمینه های مختلف تغییر اقلیم نیز در این همایش اجرا خواهد شد گفت: دراین کارگاهها موضوعاتی نظیر مدلسازی تغییر اقلیم، جنبه های اقتصادی اجتماعی تغییر اقلیم، تکنولوژی نوین درآشکارسازی تغییرات اقلیمی آموزش داده خواهد شد.

وی اظهار کرد: در مدت برگزاری همایش، شهر بندرعباس میزبان اساتید و صاحب نظران ملی در زمینه تغییر اقلیم خواهد بود که بستر مناسبی جهت بحث و بررسی پدیده تغییر اقلیم و اثرات آن بر اکوسیستم آبی خلیج فارس و دریا عمان و لحاظ نمودن آن در تصمیم گیریهای مدیریتی می‌باشد.    

مرتضوی در پایان ابراز امیدواری کرد این همایش ملی، فضای مناسب برای حضور  پرشور تمامی صاحب نظران این حوزه، سازمان های مردم نهاد و کارشناسان ذیربط سراسر کشور را فراهم و در مدیریت پدیده تغییر اقلیم درسطح ملی بویژه استان هرمزگان قدمی موثر بردارد.