خبرها


بازدید مدیر جهاد کشاورزی بستک از نمایشگاه بین المللی کشاورزی در شیراز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک به همراه جمعی از کارشناسان و کشاورزان شهرستان از نمایشگاه بین المللی «نهاده های کشاورزی، ماشین آلات و تجهیزات آبیاری تحت فشار» در شهرستان شیراز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک اظهار کرد:  هدف از شرکت در نمایشگاه بین المللی «نهاده های کشاورزی، ماشین آلات و تجهیزات آبیاری تحت فشار» ایجاد فرصت جهت برقراری ارتباط و شناسایی شرکت های معتبر داخلی خارجی بود.

وی تاکید کرد: آشنایی با آخرین دست آوردها وفن آوریهای تخصصی ارائه شده از سوی شرکت کنندگان و همچنین تبادل ارتباط و تجربه بین شرکت کنندگان و تولید کنندگان در این نمایشگاها از جمله اهداف شرکت در این نمایشگاه بود.

عادل خورشیدی با اشاره به خشکسالی های اخیر و اهمیت اصلاح الگوی مصرف آب خاطرنشان کرد: طی بازدید دو روزه از نمایشگاه ،کشاورزان و کارشناسان با آخرین سیستم های نوین آبیاری آشنا شدند.

وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم کشاورزان با به کارگیری آخرین و بهترین نهاده های ارائه شده که با شرایط و اقلیم منطقه سازگاری دارد در راستای بهبود عملکرد کشاورزی و کاهش مصرف آب گام بردارند.