خبرها


احداث مزرعه گل محمدی در شهرستان رودان

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان هرمزگان تصریح کرد: مزرعه گل محمدی برای اولین بار در منطقه خور بنان شهرستان رودان در سطح 5 هکتار احداث گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد سازندگی هرمزگان، مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان هرمزگان سطح کل محصول «گل محمدی» در استان را حدود 8 هکتار دانست و افزود: پیش بینی تولید گل محمدی از این سطح سالانه 10 تن می باشد.

وی خاطرنشان کرد: برداشت اقتصادی گل محمدی از سال سوم به بعد می باشد.

مهندس گرگیج اضافه کرد: گل محمدی یکی از گونه های گل سرخ(رز) است که کشت آن توجیه اقتصادی بالایی داشته و مقاوم به شرایط محیطی نامساعد و خشکی می باشد و با کشت و کار آن می‌توان در راستای افزایش بهره وری آب و توسعه پایدار بخش کشاورزی گام برداشت.