خبرها


بازدید معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی از پروژه «سد زاکین»

رئیس جهاد کشاورزی هرمزگان به همراه معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی از پروژه سد زاکین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، در این بازدید مهندس باقرزاده با اشاره به جزئیات سد زاکین اظهار کرد: این سد از نوع سنگریزه ای با هسته مرکزی رسی می باشد.

وی طول تاج سد را 184 متر و ارتفاع از بستر را 48 متر دانست و افزود: حجم خاکریزی بدنه سد 550 هزار متر مکعب است.

باقرزاده با اشاره به سیستم انحراف سد زاکین خاطرنشان کرد: فرازبند(سد موقت) این پروژه به ارتفاع 23 متر و تونل به قطر 6 متر و طول 126 متر می باشد.

وی اضافه کرد: سیستم آبگیری سد با ظرفیت 350 لیتر در ثانیه می باشد و حجم مخزن 5/4 میلیون متر مکعب در تراز ماکزیمم و در رقوم نرمال 4/3 میلیون متر مکعب است.

رئیس جهاد کشاورزی هرمزگان تشریح کرد: تامین آب کشاورزی و توسعه در سطوح 330 هکتار، تغذیه مصنوعی سفره پایین دست و افزایش دبی قنوات و تامین راه دسترسی روستاییان به آب از جمله اهداف احداث سد زاکین می باشد.

وی با بیان اینکه تاکنون پروژه سد زاکین 53 درصد پیشرفت داشته است تصریح کرد: این سد با اعتبار 250 میلیارد ریال در حال احداث می باشد.