خبرها


کوچ زود هنگام عشایر هرمزگان

به دلیل خشکسالی و گرمای غیر منتظره و فقر مراتع حدود نیمی از جمعیت عشایر استان در نیمه دوم اسفند ماه به مناطق ییلاقی کوچ کردند. این در حالی است هر ساله عشایر از اول اردیبهشت ماه کوچ خود را آغاز می کردند.

مدیر امور عشایر سازمان جهاد کشاورزی گفت : هر ساله 2 هزار خانوار عشایر کوچنده استان کرمان از مناطق بافت، سیرجان و بردسیر به شهرستانهای رودان و حاجی آباد در استان هرمزگان کوچ می کنند.

به دلیل خشکسالی و گرمای غیر منتظره و فقر مراتع حدود نیمی از جمعیت عشایر استان در نیمه دوم اسفند ماه به مناطق ییلاقی کوچ کردند. این در حالی است هر ساله عشایر از اول اردیبهشت ماه کوچ خود را آغاز می کردند.

مدیر امور عشایر سازمان جهاد کشاورزی گفت : هر ساله 2 هزار خانوار عشایر کوچنده استان کرمان از مناطق بافت، سیرجان و بردسیر به شهرستانهای رودان و حاجی آباد در استان هرمزگان کوچ می کنند.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، منوچهر سالاری افزود : از آنجایی که در میان بند ها (مسیر بین قشلاق و ییلاق)، وضع مراتع خوب نیست؛ نیاز است برای تامین آب وعلوفه عشایر چاره اندیشی شود.

وی اظهار داشت : بیش از 80 درصد منابع آبی عشایر شامل چشمه سارها و رودها به دلیل خشکسالی در استان خشک شده اند و ضرورت دارد برای تامین آب شرب و علوفه دام عشایر، برنامه ریزی شود .

سالاری ادامه داد : برای تامین آب شرب و علوفه مورد نیاز دام عشایر استان اعتباری حدود 700 میلیون تومان نیاز است که این امر برای عشایر درون کوچ استان هم صدق می کند.

وی با تشریح نقش عشایر در فعالیت های تولیدی اظهار داشت : سالیانه قریب به 8 هزار و640 تن شیر و 2 هزار و 930 تن گوشت قرمز، توسط عشایر تولید می شود.

سالاری اضافه کرد : در استان 800 هزار واحد دامی وجود دارد.

وی گفت : از 3 هزار و500 خانوار عشایر حدود 1500 خانوار درون کوچ هستند.

مدیر امور عشایر سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اذعان کرد : یکی از مهمترین فعالیت های خانوار عشایر تولید صنایع دستی است که سالیانه 212 متر انواع صنایع دستی داری از جمله قالی، قالیچه، تابلو فرش، جاجیم، پلاس، حصیر و 110متر صنایع دستی غیر داری مانند جوراب، خورجین، کلاه و دستکش تولید می کنند.

سالاری  اظهار داشت :  همچنین عشایر استان سالیانه بیش از 25 هزار تن محصولات باغی از جمله خرما، پرتقال  و نارنگی و 16 هزار تن محصولات زراعی مثل گندم و جو تولید می کند.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه بزرگ ترین ایل استان ایل کوه شاهی با جمعیت 800 خانوار است گفت: عشایر علاوه بر تولید گوشت و شیر نقش مهمی در امنیت جامعه دارند.

سالاری افزود : عملیات کوچ امسال به دلیل خشکسالی و گرمای زودرس ازاسفند ماه شروع شد.