موفقیت چشم گیر طرح صندوق خرد زنان روستایی در هرمزگان

موفقیت  چشم گیر  طرح  صندوق خرد زنان روستایی در هرمزگان

سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در راستای توانمند سازی بانوان روستایی در سال های اخیر طرح صندوق خرد زنان روستایی و عشایری را اجرا کرده است  که این طرح  تاکنون از موفقیت های چشمگیری برخوردار بوده است.

کارشناس مسئول امور زنان سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : طرح صندوق خرد زنان روستایی و عشایر با هدف توانمند سازی زنان روستایی و عشایری ، ایجاد اشتغال پایدار ، فراهم کردن بستری برای فعالیت های اجتماعی بانوان استان ، در حال اجرا است.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، لاله بشیرزاده  ضمن تشریح فرآیند ایجاد یک صندوق خرد زنان روستایی در روستاها  افزود: در کشور 1 هزار و 500 صندوق خرد زنان روستایی و در استان 92 صندوق  فعالیت دارند.

وی اضافه کرد: صندوق خرد زنان روستایی در استان دارای 3 هزار و 600 عضو و سرمایه ای بالغ بر 5 میلیارد و 400 میلیون تومان  است.

بشیرزاده  عنوان کرد : دامپروری ، صنایع دستی ، پرورش طیور ، تولید ترشی ، پرورش قارچ از مهمترین رشته هایی هستند که صندوق خرد زنان روستایی فعالیت می کنند.

این مقام مسول تاکید کرد : این صندوق ها با سرمایه گذاری خود اعضا راه اندازی می شود و کارشناسان جهاد کشاورزی، کار ارائه اطلاعات علمی و بازاریابی  و نظارت بر فعالیت ها را بر عهده دارند.

بشیرزاده  با بیان اینکه  محوریت مدیریت و منابع مالی این طرح  به عهده خود مردم است اظهار داشت : یکی از عوامل موفقیت این طرح واگذاری تمام  فعالیت های صندوق ها به مردم می باشد .

وی  افزود: صندوق های خرد زنان روستایی  در واقع پیاده کردن سیاست اقتصاد مقاومتی در جامعه روستایی است .