خبرها


احداث کارخانه تمام اتوماتیک بسته بندی علوفه در بستک

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک از راه اندازی کارخانه تمام اتوماتیک بسته بندی ذرت علوفه ای خبر داد وگفت : این کارخانه با سرمایه گذاری 300میلیون تومانی بخش خصوصی در زمینی به مساحت 2هزار متر مربع احداث شده است.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، شهرام کریم زادگان افزود : این کارخانه با ظرفیت 3تن بسته بندی  علوفه در ساعت می باشد که سالیانه حدود 10هزارو 900تن علوفه بسته بندی می کند.

این کارخانه در راستای تامین علوفه مورد نیاز دامداران راه اندازی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک از راه اندازی کارخانه تمام اتوماتیک بسته بندی ذرت علوفه ای خبر داد وگفت : این کارخانه با سرمایه گذاری 300میلیون تومانی بخش خصوصی در زمینی به مساحت 2هزار متر مربع احداث شده است.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، شهرام کریم زادگان افزود : این کارخانه با ظرفیت 3تن بسته بندی  علوفه در ساعت می باشد که سالیانه حدود 10هزارو 900تن علوفه بسته بندی می کند.

وی خاطر نشان کرد : جلوگیری از کپک زدگی علوفه در زمان حمل ونقل ، تهیه مواد غدایی بهداشتی مورد نیاز دام  ونگهداری مناسب علوفه از مهمترین مزایای این طرح است .

کریم زادگان با اشاره به اینکه در این شهرستان 70هزار راس دام سبک و 2هزارو 500گوساله پرواری وجود دارد اظهار داشت :این کارخانه نقش مهمی در تامین مواد غذایی دام های منطقه خواهد داشت.

وی افزود : با راه اندازی این کارخانه بسته بندی علوفه برای 5نفر بطور مستقیم شغل ایجاد شد.