امور عشایر ایران

شناسه زیرخدمت

عنوان خدمت

(شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت­ها

نحوه ارائه خدمت

فایل شناسنامه خدمت

۱۳۰۲۱۱۹۶۰۰۰

ارائه خدمات حمایتی به حوزه عشایری

 

۱۳۰۳۱۱۹۶۱۰۰

 

۱- تأمین و توزیع سوخت فسیلی(نفت و گاز)

 

شناسنامه

۱۳۰۲۱۱۹۶۱۰۱

۲- اعطای تسهیلات بانکی به عشایر

 

شناسنامه

۱۳۰۲۱۱۹۶۱۰۲

۳- ساماندهی اسکان عشایر

 

شناسنامه

۱۳۰۲۱۱۹۶۱۰۳

۴- ساماندهی و مدیریت کوچ عشایر

 

شناسنامه

۱۳۰۲۱۱۹۶۱۰۴

۵- نظارت بر تشکل­ها  و فروشگاه­های عشایری

 

شناسنامه