حفظ نباتات کشور

شناسه زیرخدمت

عنوان خدمت

(شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت­ها

نحوه ارائه خدمت

فایل شناسنامه خدمت

۱۳۰۲۱۱۹۹۰۰۰

صدور مجوزهای مربوط به تدارک نهاده­های کشاورزی و مبارزه با آفات

 

۱۳۰۲۱۱۹۹۱۰۰

 

۱- صدور پروانه واردات و ترخیص عوامل بیولوژیک و فرآورده­ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی

 

شناسنامه

۱۳۰۲۱۱۱۹۱۰۱

۲- صدور مجوز های ورود و ترخیص آفت­کش­های شیمیایی

 

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۰۰۰۰۰

صدور مجوزهای مربوط به کسب و کار تهیه و تدارک سموم و عوامل بیولوژیک

 

۱۳۰۱۱۲۰۰۱۰۰

 

۱- ثبت نام تجاری آفت­کش­های میکروبی و غیرشیمیایی

 

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۰۰۱۰۱

۲- صدور پروانه تولید عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک و فرآورده­ها و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی

 

شناسنامه

۱۳۰۲۱۲۰۰۱۰۲

۳- صدور تاییدیه برچسب سموم

 

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۰۱۰۰۰

صدور مجوزهای مربوط به صادرات و واردات محموله­های گیاهی

 

۱۳۰۵۱۲۰۱۱۰۰

 

۱- بررسی و صدور درخواست شرکت­های حمل ونقل برای انجام ترانزیت

 

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۰۱۱۰۱

 

۲- تمدید شرایط قرنطینه، تغییرگمرک ورودی و سایر اصلاحات

 

شناسنامه

۱۳۰۲۱۲۰۱۱۰۲

 

۳- تحلیل خطر محصولات کشاورزی وارداتی در فهرست کالاها با ریسک قرنطینه­ای کم، متوسط و زیاد

 

شناسنامه

۱۳۰۲۱۲۰۱۱۰۳

 

۴- صدور شرایط قرنطینه­ای واردات برای محصولات کشاورزی که قبلاً تحلیل خطر شده­اند.

 

شناسنامه

۱۳۰۲۱۲۰۱۱۰۴

 

۵- صدور گواهی بهداشت نباتی

 

شناسنامه

 

۱۳۰۱۱۲۰۱۱۰۵

 

۶- صدور مجوز خروج محموله­های گیاهی از گمرک

 

شناسنامه

۱۳۰۲۱۲۰۱۱۰۶

 

۷- انجام تحلیل خطر برای واردات محصولات کشاورزی

 

شناسنامه