نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

شناسه زیرخدمت

عنوان خدمت

(شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت­ها

نحوه ارائه خدمت

فایل شناسنامه خدمت

۱۳۰۱۱۲۱۲۰۰۰

صدور مجوزها و پروانه­ های واحدهای تولیدی و خدماتی

 

۱۳۰۲۱۲۱۲۱۰۰

 

۱-ساماندهی دامداری­های روستایی، سنتی و عشایری

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۲۱۰۱

۲-صدور مجوزها و پروانه­ های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۲۱۰۲

۳- صدور مجوزها و پروانه­ های واحدهای پرورش قارچ خوراکی و گلخانه­ای

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۲۱۰۳

۴- صدور مجوزها و پروانه­ های صنایع تبدیلی و تکمیلی

 

 

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۲۱۰۴

۵-صدور مجوزها و پروانه­ های مراکز تلقیح مصنوعی

 

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۲۱۰۵

۶- صدور مجوزها و پروانه ­های مراکز جمع­آوری شیر

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۲۱۰۶

۷- صدور مجوزها و پروانه ­های مراکز مواد ژنتیکی (اسپرم، جنین، تخمک)

 

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۲۱۰۷

۸-صدور مجوزها و پروانه­ های میادین دام

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۳۰۰۰

صدور مجوزهای مراکز حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

 

۱۳۰۱۱۲۱۳۱۰۰

 

۱-تأسیس شرکت­های مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرایی، مدیریتی،مالی و بیمه، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی

 

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۳۱۰۱

۲- صدور مجوز مراکزDHI

 

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۳۱۰۲

۳- صدور مجوز و پروانه آزمایشگاه آب و خاک

 

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۳۱۰۳

۴- صدور مجوز و پروانه آزمایشگاه­های آنالیز مواد غذایی، کارخانجات خوراک دام، مکمل­ها، افزودنی­های خوراکی دام، صنایع و تأسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور

 

شناسنامه

۱۳۰۲۱۲۱۳۱۰۴

۵- صدور مجوزها و پروانه­های حوزه گیاه پزشکی

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۳۱۰۵

۶- فراهم­نمودن بستر فعالیت و نظارت بر کلینیک­های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

 

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۴۰۰۰

ارائه خدمات حمایتی به اعضای سازمان و بهره ­برداران

 

۱۳۰۲۱۲۱۴۱۰۰

 

۱- ارائه خدمات بیمه­ای به بخش غیردولتی کشاورزی (محصولات، تأسیسات، تجهیزات و ماشین­ آلات، اماکن، نیروی انسانی)

 

شناسنامه

۱۸۰۵۱۲۱۴۱۰۱

۲- برگزاری دوره­ها و کارگاه­ های آموزشی و ترویجی بهره­ برداران و اعضا

 

شناسنامه

۱۳۰۲۱۲۱۴۱۰۲

۳- تأمین و توزیع و فروش نهاده­ های دامی وعشایری

 

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۴۱۰۳

۴- صدور و تمدید پروانه مسئول فنی واحدهای گیاه­پزشکی

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۴۱۰۴

۵- صدورو تمدید پروانه مهندسین ناظر

 

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۴۱۰۵

۶- رتبه­بندی و صدور پروانه اشتغال اعضاء حقوقی سازمان

 

شناسنامه

۱۳۰۱۱۲۱۴۱۰۶

۷- رتبه­بندی و صدور پروانه اشتغال اعضاء حقیقی سازمان

 

شناسنامه