اخبار شهرستان‌ها

پارسیان ذخیره تصویر

بازدید مدیرجهادکشاورزی پارسیان از قنوات  و کانالهای آبیاری  این شهرستان

بازدید مدیریت جهادکشاورزی و کارشناسان این مدیریت از قنوات  و کانالهای آبیاری  این شهرستان جهت مطالعه و بررسی پروژه های مرمت و بازسازی قنوات و کانالهای انتقال آب  مربوط به طرح های مقابله با خشکسالی در شهرستان پارسیان .( روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان)اخبار برگزیده