اخبار شهرستان‌ها


برگزاری جلسه خرید تضمینی پیاز در مرکز جهاد کشاورزی جغین

جلسه خرید تضمینی پیاز در مرکز جهاد کشاورزی جغین برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان، جلسه خرید تضمینی پیاز در مرکز جهاد کشاورزی جغین با حضور رئیس تعاون روستایی و مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی جغین برگزار شد.